نمایش فایل(بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان)

بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان,تحقیق جهت گیری مذهبی,مقاله سلامت روان,کیفیت زندگی,مبانی نظری کیفیت زندگی,عملکرد تحصیلیبررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان|32010943|rtj35009538|
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دانشجویان را مشاهده می نمایید. تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 115 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس انجام شده است. اين مطالعه از نوع توصیفی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت وراس (،1950)، پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هلر(GHQ)-فرم 28 سوالی و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی- 25سوالی سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL-BREF)استفاده شد. جامعه ي آماري پژوهش حاضر، دربردارنده295 نفر از دانشجویان رشته های پزشکی و دندانپزشکی مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ، در سال تحصیلی93-92، که درمهرماه سال تحصیلی 92-1391و قبل از آن به تحصیل اشتغال داشته اند؛ می باشد. برای تحلیل داده ها در بخش استنباطی از روش آماری تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد.در مدل رگرسیون از آزمون F برای تعیین معنی داری مدل و از آزمون آماریT جهت تعیین معنی داری ضرایب بتا استفاده شد. تحلیلها حاکی از آن است که در این نمونه به طور متوسط میزان جهت گیری مذهبی در میان دانشجویان مورد مطالعه، برابر با 56/35بار در طول یک ماه گذشته بوده است. متغيرهای سلامت روان و جهت گیری مذهبی کسب شده ،بيشترين مقدار ضریب همبستگي را به صورت مثبت با کیفیت زندگی و متغير جهت گیری مذهبی،كمترين مقدار ضریب همبستگي به صورت مثبت با متغير عملکرد تحصیلی(متغير ملاك) دارند.دیگر متغیرها دارای میزان همبستگی بین این دو مقدار، با متغیر ملاک هستند. مدل کلی مورد مطالعه، حدود22 درصد از واریانس متغیر ملاک را تبیین می کند. نتایج این تحلیل نشان می دهد که جهت گیری مذهبی با مقدار بتای 316/0به طور مثبت و معنی دار و سلامت روان، با بتای287/0- به طور منفی و معنی دار کیفیت زندگی دانشجویان را تبیین می کنند. و از طرف دیگر با بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و سلامت روان به عنوان متغیرهای پیش بین با عملکرد تحصیلی به عنوان متغیرملاک ، مشاهده شد که مدل مورد مطالعه، حدود 4 درصد از واریانس متغیر ملاک را تبیین می کند. جهت گیری مذهبی با مقدار بتای014/0 به طور معنی داری عملکرد تحصیلی را تبیین نمی کند در حالی که سلامت روان با مقدار بتای 190/0- به طورمنفی و معنی دار عملکرد تحصیلی را تبیین می کنند.

مقدمه
اهميت معنويت و رشد معنوي انسان در چند دهه گذشته به صورتي روزافزون توجه روان‌شناسان و متخصصان بهداشت رواني را به خود جلب كرده است. پيشرفت علم روان‌شناسي از يك سو و ماهيت پويا و پيچيده جوامع نوين از سوي ديگر، باعث شده است كه نيازهاي معنوي بشر در برابر خواسته‌ها و نيازهاي مادي قد علم كنند و اهميت بيشتري بيابند. مردم جهان، امروزه بيش از پيش به معنويت و مسائل معنوي گرايش دارند و روان‌شناسان و روان‌پزشكان هم به طور روزافزون درمي‌يابند كه در همه موارد براي درمان اختلالات رواني، استفاده از روش‌هاي متعارف كافي نيست. (شهيدي و شيرافكن، 1382) نياز انسان به دين قدمتي به عمر تاريخ دارد؛ زيرا بشر از همان آغاز زندگي خود به حامي مقتدر و تكيه‌گاهي نيرومند احساس نياز مي‌كرده است. موضوع دين مورد بحث روان‌شناسان و محققان پيشگامي همچون جيمز (1929)، فرويد(1907)، يونگ (1961 ـ 1875) و ديگران بوده است. همچنين مطالعات و نظريه‌پردازي در زمينه‌هاي مختلف مذهبي به گذشته‌هاي دور برمي‌گردد؛ ولي مطالعه مذهب از ديدگاه روان‌شناختي از حدود 100 سال پيش آغاز گرديده است.(بهرامي احسان، 1383) اعتقاد بر اين است كه در ايمان به خدا، نيروي خارق‌العاده‌اي وجود دارد كه نوعي قدرت معنوي به انسان متدين مي‌بخشد و در تحمل سختي‌هاي زندگي او را كمك كرده و از نگراني و اضطرابي كه بسياري از مردم در معرض ابتلاي به آن هستند دور مي‌سازد. ويليام جيمز، يكي از پيشگامان طرح اين واقعيت در روان‌شناسي، معتقد است: «ايمان بدون شك مؤثرترين درمان اضطراب است؛ ايمان نيرويي است كه بايد براي كمك به انسان در زندگي وجود داشته باشد. فقدان ايمان، زنگ خطري است كه ناتواني انسان را در برابر سختي‌هاي زندگي اعلام مي‌دارد».
ايمان، انجام دستورات مذهبي، و حضور در مراسم‌هاي مذهبي از عواملي هستند كه مي‌توانند در درمان و پيش‌گيري از ابتلا به بيماري‌هاي رواني اعم از نوروزهاي خفيف يا سايكوزهاي شديد به كار رود (داويديان، 1376). به نظر بنيامين راش «مذهب آن‌قدر براي پرورش سلامت روح اهميت دارد كه هوا براي تنفس» (به نقل از: جيمز، 1376). مذهب به انسان كمك مي‌كند تا معناي حوادث زندگي، بخصوص حوادث دردناك و اضطراب‌انگيز را بفهمد. در دنیای کنونی که تبلیغ برخی از جوامع غربی و نیز دشمنان داخلی و خارجی در اثبات دین گریزی و جدایی دین از عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی (پلورالیسم) مطرح شده است ،بیان تاثیر نگرش و جهت گیری مذهبی در پیشرفتهای اجتماعی که یکی از جنبه های آن تحصیل می باشد ،در استحکام گرایش مردم به دین و پیروی از فرامین الهی به خصوص با استعانت از فرامین دین مبین اسلام ،یاری کننده خواهد بودو اگر جامعه آماری دانشجویان که فرهیختگان جامعه می باشند ،به این سمت گرایش یابند خود می توانند پیامبرانی باشند برای تبلیغ و گرایش به سمت مذهب و پیروی از دستورات آن.دين به مؤمنان و معتقدان خود مي‌آموزد كه چگونه با مجموعه عظيم جهان كه پيش از فرد شكل گرفته و قوانين خود را بر او تحميل مي‌كند سازگاري يابد. اين سازگاري، دل‌گرمي و خرسندي مطبوعي را در روان فرد ايجاد مي‌كند. برخلاف عقايد گذشته كه دين را مانع پيشرفت عقل مي‌شناختند و آن را مانع استواري اخلاق راستين مي‌دانستند، اگر دستورات دين كامل اجرا شوند، هم اخلاق راستين ايجاد مي‌شود و هم نظم اجتماعي و سياسي شكل مي‌گيرد (كاسيرز2، ترجمه موفق،1370).

فهرست مطالب

فصل اول:
1-1. مقدمه 3
1-2. بيان مسأله 5
1-3. اهميت و ضرورت تحقیق 7
1-4. اهداف تحقیق 10
1-5.سوالات تحقیق 10
1-6. فرضيه‏ هاي تحقیق 11
1-7.متغیرهای تحقیق 11
1-8.تعاريف مفهومی و عملیاتی متغیرها 11
1-8-1-1. جهت گیری مذهبی 11
1-8-1-2. سلامت روانی 11
1-8-1-3.کیفیت زندگی 12
1-8-1-4.عملکرد تحصیلی 12
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهشی
1-2. مقدمه 14
2-2. بررسی نظریه های جهت گیری مذهبی 14
2-2-1. اعتقادات مذهبی و سلامت روانی 15
2-2-2. مطالعات انجام شده در ایران 27
2-3. بررسی نظریه های سلامت روان 33
2-3-1. مفهوم بهنجاری و نابهنجاری 36
2-3-2. وضعیت سلامت روان 37
2-3-3.معیار سلامت روانی37
2-3-4.بهداشت روانی از دیدگاههای مختلف38
2-3-4-1.بهداشت روانی از دیدگاه روانکاوان38
2-3-4-2. بهداشت روانی از دیدگاه رفتارگرایان 39
2-3-4-3.بهداشت روانی از دیدگاه شناخت گرایان40
2-3-4-4. بهداشت روانی از دیدگاه گشتالتیون41
2-3-4-5.بهداشت روانی از دیدگاه انسان گرایان41
2-3-5. اجزاء ارتقاء سلامت روان 42
2-3-5-1.کنارآمدن 43
2-3-5-2.مدیریت تنش و استرس 43
2-3-5-3.خودپنداره و هویت45
2-3-5-4.عزت نفس46
2-3-5-5.رشد خود47
2-3-5-6.استقلال49
2-3-6.راهبردهای بهداشت روان از دیدگاه اسلام50
2-4.کیفیت زندگی54
2-4-1.تاریخچه کیفیت زندگی54
2-4-2.تعریف کیفیت زندگی56
2-4-3.اندازه گیری کیفیت زندگی58
2-4-4.ابعاد کیفیت زندگی59
2-4-5.مبانی نظری کیفیت زندگی60
2-4-6.مولفه های کیفیت زندگی62
2-4-7.سه اصل کیفیت زندگی63
2-4-7-1.چندبعدی بودن63
2-4-7-2.ذهنی بودن64
2-4-7-3.پویا بودن64
2-4-8..عوامل موثر بر کیفیت زندگی64
2-4-9.مدل های کیفیت زندگی64
2-4-9-1.مدل فلس و پری64
2-4-9-2.مدل لی و همکاران65
2-5.عملکرد تحصیلی68
2-5-1.هدف69
2-5-2.عزت نفس70
2-5-2-1.عزت نفس و عملکرد تحصیلی70
2-5-3.انگیزه74
2-5-4.الگوهای انگیزش76
فصل سوم: روش پژوهش
3-1.مقدمه 86
3-2.روش تحقیق86
3-3. جامعه و نمونه آماری87
3-4.ابزار تحقیق88.
3-4-1. پرسشنامه جهت گیری مذهبی88
3-4-2.پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هلر 89
3-4-3.مقیاس کوتاه ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 92
3-5.روش اجرا94
3-6.روش های تجزیه و تحلیل داده ها 95
فصل چهارم :یافته های پژوهش
4-1. مقدمه 97
4-2. یافته هاي توصیفی97
4-3. بررسی داده های جمعیت شناختی98
4-4.یافته هاي استنباطی100
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1.مقدمه 104
5-2. نتیجه گیری 104
5-3. محدودیت هاي پژوهش 106
5-4. پیشنهادهاي پژوهش 107
منابع 108
مطالب دیگر:
🔗بررسی شركت ماژین صنعت🔗2003 server با فهرست🔗EFQM موردبررسی در شركت ایرالكو🔗تحقیق فلسفه مدیریت ژاپنی (jit )🔗اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور🔗بررسی اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده جامد ازمایع درآب وفاضلاب🔗بررسی افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی🔗بررسی اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ست 2063230كیلو ولت تاكستان🔗بررسی اقتصاد روستایی🔗بررسی و امکان سنجی انواع انرژی های تجدید پذیر🔗اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اكتشاف و استخراج طلای ایران در مقایسه با جهان🔗تحقیق اینورتر تبدیل ac به dc🔗نمونه سوال حقوق مدنی 5🔗جزوه فلسفه اخلاق🔗مسائل حل شده درس ساختمانهای گسسته🔗نمونه سوال درس برنامه نویسی پیشرفته🔗نمونه سوال حل شده مبانی برنامه نویسی کامپیوتر🔗جهاد از منظر قرآن و روایات🔗عوامل موثر و موانع رشد خودآگاهی🔗حقوق حاکم بر مردم از دیدگاه امام علی (ع)🔗جزوه طراحی و ساخت کامپایلر🔗آموزش گام به گام نصب نرم افزار آباکوس🔗گزارش کاراموزی عمران ساخت یک مجتمع تجاری با عکس🔗بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال هفتم و نهم🔗دانلود پاورپوینت ازدواج و آثار و فواید ازدواج از نگاه اسلام