نمایش فایل(بررسي شيوع اختلالهاي رواني در جانبازان)

افسردگي,اختلالات رواني در سربازها,روان پريشي,پسيكوز,خود بيمار انگاري,اضطراب ,وسواس,فوبيا,تاريخچه پارانوئيد,تحقیق درباره اختلال روانی,پایان نامه اختلالات روانی,درمان اختلالات روانی,دانلود پایان نامه روانشناسی,دانلود تحقیق در مورد اختلالاتبررسي شيوع اختلالهاي رواني در جانبازان|39012401|rtj35009538|
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان بررسي شيوع اختلالهاي رواني در جانبازان را مشاهده می نمایید.

چكيده:
تحقيق حاضر شيوع اختلالات رواني بين جانبازان و افراد عادي را بيان مي كند هدف از انجام اين تحقيق مقايسه اختلالات رواني در جانبازان و افراد عادي است .
سئوالهايي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته عبارتند از 1 ـ آيا ميزان افسردگي در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . 2 ـ آيا ميزان اضطراب در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . 3 ـ آيا ميزان پارانويا در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . 4 ـ آيا ميزان خود بيمار انگاري در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . 5 ـ آيا ميزان حساسيت بين فردي در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . 6 ـ آيا ميزان خصومت در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . 7 ـ آيا ميزان فوبيا در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . 8 ـ آيا ميزان روان پريشي در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . 9 ـ آيا ميزان وسواس در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد .
روش مورد استفاده در اين تحقيق روش علمي مقايسه اي است جامعه آماري در اين تحقيق شامل كليه جانبازاني است كه در بنياد جانبازان شهرستان نيشابور تشكيل پرونده داده اند و گروهي از افراد عادي كه از نظر سن و جنس با آزمودني ها هماهنگ بوده اند از هر گروه به طور تصادفي 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . روش تجزيه و تحليل استفاده از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي براي آزمون فرضيه ها مي باشد كه تمام اين فرضيه ها از آزمون تي استيودنت استفاده شده است .
در نتيجه گيري نهايي در فرضيه 3 و 5 و 8 تفاوت معناداري بين جانبازان و افراد عادي وجود نداشت اما در فرضيه 1 و 2 و 4 و 6 و 7 و 9 تفاوتهاي معناداري بين جانبازان و افراد عادي به دست آمد .


فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
مقدمه
بيان مسأله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
سئوالات تحقيق
تعريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرهاي تحقيق
فصل دوم
تعريف اختلال رواني
ديدگاههاي مختلف درباره اختلال رواني
افسردگي
عوامل ايجاد كننده افسردگي
نظريه هاي مختلف درباره افسردگي
روان پريشي(پسيكوز)
تعريف خود بيمار انگاري
سبب شناسي خود بيمار انگاري
راهنماي تشخيصي
اضطراب
علل اضطراب از ديدگاه هاي مختلف روانشناسي
درمان اختلالات اضطرابي
نوروز وسواس
راهنماي تشخيص
درمان
فوبيا
انواع هراس ها
خصومت ( پرخاشگري )
علل پرخاشگري
كنترل پرخاشگري
اساس زيستي پرخاشگري
نقش يادگيري در پرخاشگري
حساسيت بين فردي
تاريخچه پارانوئيد
طبقه بندي پارانوئيد
علل بيماري پارانوئيد
پيشينه تحقيق
فصل سوم
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري
حجم نمونه و روش نمونه گيري
روش اجراي پژوهش
ابزار تحقيق
ملاحظات اخلاقي
فصل چهارم
مقدمه
توصيف و تحليل داده ها
فرضيه آزمايي
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري
محدوديتهاي پژوهش
پيشنهادات تحقيق
فهرست منابع
پيوست


مطالب دیگر:
📌تحقیق درباره سرطان سينه📌تحقیق درباره سرعت سنج خودرو چگونه کار میکند📌تحقیق درباره سس مايونز📌تحقیق درباره سل📌تحقیق درباره سلول های بنیادی چه هستند📌تحقیق درباره سند 📌تحقیق درباره مكانيك سنگ 📌تحقیق درباره سهام 📌تحقیق درباره سوره آل عمران📌تحقیق درباره سیاره و ستاره 📌پاورپوینت شهید محمد رضا تورجي زاده📌تحقیق درباره سير تاريخي پيدايش پوشاك 📌تحقیق درباره سيره رسول خدا (ص) ‏درباره طبيعت، كشاورزى و محيط زيست‏📌تحقیق درباره سيري در علل پيدايش حماسة عاشورا📌تحقیق درباره سيستم ريسندگي 📌تحقیق درباره سیستم سوخت رسانی انژکتوری و کاربراتی 📌تحقیق درباره شادکامی📌تحقیق درباره شرح سه قصيده از ديوان خاقاني📌تحقیق درباره شركت تعاوني📌تحقیق درباره شركت تويوتا📌تحقیق درباره شركت محصولات كاغذي لطيف 📌تحقیق درباره شریعتی وتاریخ اسلام 📌تحقیق درباره شمس العماره📌تحقیق درباره شن و ماسه📌تحقیق درباره شنا